_20A4645
_20A4398
LOGO-MAIN-SLIDER
picture-2600
Jonkman


19-07-2022


Kwartiermaker benoemd door de Gemeente Smallingerland


Vandaag ontvingen wij als bestuur het onderstaande bericht van de gemeente Smallingerland


Kwartiermaker benoemd en gaat van start!


Wij wensen Erik Lagerweij namen FAD bestuur en de leden heel veel succes toe en hopen binnenkort kennis met hem te maken.


FAD ontvangt hiervoor een uitnodiging

---------------------


In het raadsbesluit van 10 mei 2022 is bepaald door de gemeenteraad van Smallingerland dat aan een kwartiermaker aan de hand van het vastgestelde


kader 'Toekomstvisie Vliegveld Drachten' aan de slag gaat om te beoordelen of de plannen en wensen van de (potentiële) gebruikers kunnen leiden tot


een gezonde toekomst van Vliegveld Drachten. Met dit bericht informeren we jullie over de nieuwe kwartiermaker.


De kwartiermaker voor het Vliegveld Drachten is Erik Lagerweij. Erik is iemand met een ruime ervaring en een groot netwerk in de vliegwereld.


Zie zijn bijgevoegde cv voor de achtergrond van Erik.


Voor een goede start van de kwartiermakerfase, zal Erik vanaf volgende week contact opnemen om een (kennismakings)gesprek in te plannen.


Vanwege zijn agendabeheer zal hij contact met jullie opnemen om de verschillende afspraken in te plannen.


Vanuit de gemeente zijn wij blij en verheugd dat Erik de taak als kwartiermaker wil oppakken en wij wensen Erik heel veel succes als kwartiermaker.


Erik Lagerweij


08-07-2022


Trip naar Koblenz

Voor de trip naar Koblenz (EDRK) op 25 en 26 juni jl. hadden zich 10 man aangemeld.

We vlogen met 5 toestellen, 2 van Flight Level en 3 privé. Het was zaterdag prachtig vliegweer en na een uitgebreid ontbijt, verzorgd door Homme, vlogen we naar Borkenberge.

Nieuwsarchief


Hier vindt u oude nieuwsberichten19-10-2023

Nieuws gemeente Smallingerland 

Van projectleider Jasper Boter ontvingen wij het volgende:
Het raadsvoorstel  "Toekomst Vliegveld Drachten" is opnieuw ingepland door de gemeenteraad van Smallingerland.
Op dinsdag 31 oktober 2023 om 19:00 uur zal de Ronde Tafel gehouden worden op het
gemeentehuis van Smallingerland. Op dinsdag 14 november 2023 is het Debat/Besluit gepland.
Ronde Tafel
De Ronde Tafel is bedoeld als voorbereiding van het daadwerkelijke debat van de gemeenteraad
over een onderwerp. In deze het raadsvoorstel "Toekomst Vliegveld Drachten"
Tijdens de Ronde Tafel kunnen raadsleden in gesprek met inwoners, betrokkenen en
belanghebbenden (waaronder natuurlijk ook de gebruikers en initiatiefnemers van Vliegveld
Drachten) bij een raadsvoorstel.
Jullie zijn welkom om bij de Ronde Tafel aanwezig te zijn. Hiervoor zal er ook nog een uitnodiging
vanuit de griffie (ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad) worden verzonden.
Debat/Besluit
Tijdens de Ronde Tafel kan iedereen, die belanghebbende is bij een onderwerp op de agenda, met
raadsleden in gesprek. 2 weken na de Ronde Tafel is het debat van de gemeenteraad over het
voorliggende raadsvoorstel gepland. Na het Debat zal de gemeenteraad op dezelfde avond een
Besluit nemen over het voorliggende raadsvoorstel.
Stukken raadsvoorstel
De stukken behorend bij het raadsvoorstel zijn op korte termijn te vinden op de site van gemeente
Smallingerland (Dashboard Gemeente Smallingerland (notubiz.nl) op de datum van Ronde Tafel /
Debat Besluit.


02-10-2023

Derde informatieavond omwonenden EHDR

Vorige week kwam het bericht dat de besluitvorming rondom de toekomst van Vliegveld Drachten in
de gemeenteraad van Smallingerland was uitgesteld. Er was een derde omwonendenbijeenkomst
nodig om de omwonenden nogmaals de mogelijkheid te bieden nadere informatie te krijgen over de
besluitvormingsprocedure en de toekomstige ontwikkelingen rondom Vliegveld Drachten.
Maandagavond 2 oktober was het zover. In de vorm van een informele informatiemarkt werden de
ca 100 omwonenden nogmaals geïnformeerd over de zorgen, plannen en regels die voor de
besluitvorming van toepassing zijn. Er werden kritische vragen gesteld. De vertegenwoordigers van
de gemeente, de Stichting(SVD), Erik Lagerweij en politieke partijen waren aanwezig om de vragen te
beantwoorden.
Het bleek dat de gemeente/de Stichting Vliegveld Drachten (SVD) inderdaad niet alle vragen die er bij
de omwonenden leefden hadden beantwoord. De meeste vragen konden gelukkig nu wel worden
beantwoord al blijven er altijd vragen. De overgebleven vragen per mail aan de gemeente worden
gesteld, de gemeente beloofd deze te beantwoorden. Bovendien biedt de ronde tafel de
mogelijkheid om hun stem te laten horen.Wethouder Robin Hartogh Heys (links op de foto) maakte nog eens ondubbelzinnig duidelijk hoe de
besluitvormingsprocedure binnen de gemeente plaatsvond en plaatsvind. Het eindrapport van
kwartiermaker is het uitgangspunt om tot het raadsbesluit te komen.
De procedure tot het eindbesluit duurt nu in principe nog 4 weken, over ca. 2 weken wordt er nog
een ronde tafel bijeenkomst gehouden, daarbij kan iedereen zij zegje doen en zich, voor-, of tegen
het vliegveld uitspreken.

Je merkt dat een heleboel mensen niet weten hoe de wet- en regelgeving werkt en hoe de
handhaving hiervan plaatsvindt. Zo ook hoe de aan- enuitvliegprocedures in het circuit
geïnterpreteerd moeten worden. Dit is logisch natuurlijk. Het zou handig zijn om van alle vragen een FAQ lijst te maken.

Dat er tal bedrijven en op termijn een horeca (toerisme, dagjesmensen etc) op het vliegveld gaan vestigen, en dat dit regionale werkgelegenheid oplevert, zou beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. De functie van het vliegveld is veel breder dan alleen voor de lichte luchtvaart.
Al met al een vruchtbare avond die weer meer duidelijk heeft gemaakt!


Op naar de ronde tafel en hopelijk een positief eindbesluit van de raad!


Wij wensen alle betrokkenen veel succes!


25-09-2023

Gebruik baan 07 EHDR

Zoals iedereen inmiddels weet is het gebruiken van baan 07 door GA goedgekeurd.

De baan zal hiervoor worden aangepast.

 

Er een steungroep EHDR met vrijwilligers o.l.v. Harrie en Hero opgericht om de SVD met de voorbereidingen en uitvoerende werkzaamheden te ondersteunen.

 

Zo gaat het inmeten en markeren van de nieuwe baan-situatie op 4 oktober a.s. plaatsvinden.

 

Hierna volgen, na goedkeuring offertes door SVD, de volgende werkzaamheden:

  • Weghalen rubber resten en reinigen
  • Verleggen baandrempel 25
  • Verleggen baandrempel 07
  • Uitspuiten langsnaden middendeel van de baan
  • Het met hete bitumen dichten van de langsnaden in het middendeel van de baan
  • Opnieuw aanbrengen van belijning en markeringen

*Deze werkzaamheden worden door externe partijen uitgevoerd

 

Uiteindelijk zullen de nieuwe gegevens in de AIP worden opgenomen.

 

Wij wensen de betrokkenen van de steungroep veel succes toe!

Weer een mooi stap voorwaarts!

 

Bestuur FAD


18-09-2023

Lezing Jeroen Komen zeer geslaagd !

Op 13 september kwamen leden en belangstellenden naar de lezing van Jeroen.


Jeroen had op 13 september een avondvullende lezing met veel boeiende met voor velen ook zeer herkenbare situaties. De reizen die hij binnen Europa heeft gemaakt waren van de overtreffende trap voor ons allemaal! Je zou kunnen zeggen waar is hij niet geweest en wat heeft hij niet beleefd!Met een introductie hoe hij als ondernemer tot deze avontuurlijke reizen is gekomen vervolgde hij met wat hij vliegend onderweg allemaal meemaakte. Jeroen zijn tweede hobby is fotograferen, hij weet met foto’s en zijn levensvisie treffend weer te geven wat de natuur zelf bepaalt hoe de aarde er uitziet en wat mens heeft gecreëerd.


Uitleg over het weer en hoe snel dit kan veranderen...

 

Opvallend en mooi is hoe hij in de verschillende situaties hulp van de lokale mensen kreeg om zijn reis te kunnen vervolgen, van eten en drinken en brandstof tot hulp van de luchtverkeersdiensten. Dit laatste was soms wel heel erg welkom om door weersveranderingen het vliegveld te vinden en veilig te kunnen landen. 


Koffie en oranjekoek gaat er altijd in


Als je als avonturier-vlieger zoals hij hier en daar de grenzen opzoekt staat ook dan de veiligheid voorop en dan is het altijd erg prettig om op een moment, als dat nodig is, de strakke procedures van de verkeersleiding te kunnen opvolgen voor een veilige landing op een onbekende plek. Er was de mogelijkheid om zijn boeken te kopen, daar werd veel gebruik van gemaakt. Jan Vroom dankte Jeroen voor deze avond en bood hem een flesje met een bekend Fries drankje aan! Al met al een succesvolle avond met een goede opkomst en voor ons als FAD zijn dergelijke avonden voor herhaling vatbaar!

Wie meer wil weten over Jeroen kan zijn site opzoeken:  https://ikkanvliegen.nl


23-08-2023

Blij met aanpassen landingsbaan EHDR en formeel in gebruik stellen baan 07


Van: Harry Broersma 23 augustus 2023
Betreft: procedure ontwerp document aanpassen start en landingsbaan 07 vliegveld Drachten
Vandaag onderstaande mail ontvangen: wij mogen beginnen met het aanpassen van de baan om met
GA te mogen landen op 07. De offertes voor de aanpassingen zijn allemaal binnen, het is nog even
wachten op toestemming van SVD om opdracht te mogen geven aan de aannemer. Wat mij betreft
gaat de uitvoering zo snel mogelijk plaatsvinden (rubber verwijderen, kieren vullen en belijning
aanbrengen). Dit gaat wel betekenen dat het vliegveld een paar dagen dicht zal zijn voor de
uitvoering van deze werkzaamheden, zodra er een datum bekend is laat ik dit jullie weten.
Met vriendelijke groet,
Harry

Geachte heer Lagerweij, beste Erik,

De gezamenlijke ATM Beleidseenheid heeft het door u ingediende voorstel voor het aanpassen van
het vliegcircuit van vliegveld Drachten aan de Minister voorgelegd. De Minister is akkoord gegaan
met het voorstel.

Bij deze ontvangt u de akkoordverklaring namens de gezamenlijke ATM beleidseenheid op het
ingediende voorstel.

Met deze akkoordverklaring mag u van ons het ontwerpdocument ter publicatie aanbieden aan de
unit Aeronautical Information Services (AIS), de bij LVNL ondergebrachte dienst die de
luchtvaartpublicaties verzorgt.

U dient conform het 5.11 werkproces deze akkoordverklaring en het resultaat van de ILT
beoordeling mee te zenden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


11-07-2023

TGB in TMA 1 Schiphol vanaf 13 Juli

06-07-2023


Thema Avond "Bloopers" verzorgd door Harm Zwanenburg


Woensdagavond 12 juli, 19.30 uur verzorgt Harm Zwanenburg het thema “Bloopers”


06-07-2023


Vliegveld sluitingsmomenten in de komende weken


  • I.v.m. laatste keer Dragraces is het vliegveld dit weekend van 6 t/m 9 juli gesloten.
  • Het veld is ook van 28 juli tot 6 augustus gesloten i.v.m. Wereldkampioenschappen Model Air Races
  • De zaterdagmiddag geplande borrel op 29 juli komt hierdoor eveneens te vervallen


Zoals eerder aangekondigd mogen er, na een positief besluit van de gemeente om het vliegveld verder te ontwikkelen, niet meer dergelijke evenementen plaatsvinden.

29-06-2023


Gemeente stand van zaken juni 2023


Laatste nieuws van kwartiermaker Erik Lagerweij / gesprek met Jan Vroom


Kwartiermaker Erik Lagerweij heeft zijn eindrapport vliegveld Drachten volgens plan afgerond en bij de gemeente ingediend. De hiervoor nodige Intentieverklaringen worden in de laatste week van juni getekend. Het rapport van Erik wordt juni/ begin juli met de gemeente en B&W besproken. Erik is positief over de inhoud van het eindrapport en rekent op een positief besluit door de gemeente Smallingerland! Er zal een projectgroep vanuit de Stichting Vliegveld Drachten worden gevormd die de communicatie naar buiten toe overneemt. Erik verwacht dat het eindrapport op termijn ook naar ons en anderen toe kan worden toegestuurd. Er volgt nog info sessie met de gemeenteraad en omwonenden van het vliegveld. Begin/ medio september is er nog een ronde tafel bijeenkomst waarna de formele besluitronde door gemeenteraad kan plaatsvinden. Dan eindigt de formele opdracht van Erik Lagerweij en neemt de nieuwgevormde Stichting Vliegveld Drachten de taken en de exploitatie van het vliegveld over. Erik zal nog wel op de achtergrond beschikbaar zijn en betrokken zijn bij de formele afronding voor het landen op baan 07 voor GA (verwachting: gereed voor einde dit jaar).

21-03-2023


Drachten wordt zeker een interessant veld: AOPA Magazine interview met kwartiermaker EHDR

28-06-2023


Heiko geslaagd voor zijn PPL ! Gefeliciteerd !


Heiko is vandaag geslaagd voor zijn PPL. Veel plezier van je brevet en many happy landings Heiko !!

08-06-2023


FLY IN 10 JUNI 2023 GAAT NIET DOOR


FlightLevel heeft i.o.m. ons bestuur besloten om de FLY IN op 10 juni a.s. niet door te laten gaan. De reden is dat er een straffe harde oostenwind wordt verwacht waardoor het voor GA vliegers van buiten niet mogelijk is om te landen op baan 07.
Ook hebben diverse standhouders op het laatste moment te kennen gegeven verhindert te zijn. Alles bij elkaar had dit geleid tot een wat “magere” Fly In.
Volgend jaar gaan we ons opnieuw inspannen om een FLY In te organiseren, wij gaan er vanuit dat baan 07 dan wel beschikbaar zal zijn.
Excuses voor het ongemak!
Bestuur FAD


03-05-2023


Nog 1x dragraces op Vliegveld Drachten


Van 7 t/m 9 Juli worden er op vliegveld Drachten weer dragraces georganiseerd.


21-03-2023


Van PPL naar MLA: AOPA Magazine artikel over Martijn de Jong en FlightLevel


In het AOPA magazine een leuk artikel over de conversie van PPL naar MLA, met Martijn de Jong en FlightLevel in de hoofdrol.

11-03-2023


Harry de Vries geslaagd als Flight Instructor MLA


Op 8 maart j.l. is Harry de Vries geslaagd als MLA Flight Instructor. Gefeliciteerd Harry !!

10-03-2023


Jelger Visser geslaagd voor zijn MLA rating


Jelger Visser slaagde op 8 maart j.l voor zijn MLA rating bij FlightLevel. Wij begrijpen dat Jelger doorgaat voor MLA instructeur. Veel succes alvast Jelger !

27-02-2023


Save the date: Zaterdag 10 Juni, Fly-In EHDR


28-01-2023

Zaterdagmiddagborrel met snert!FAD/FlightLevel

Het was zaterdag een mooie dag om te vliegen en daardoor ook een redelijke activiteit op EHDR mede gezien de tijd van het jaar. Later op de middag was erde maandelijks geplande zaterdagmiddagborrel, een gezellig samenzijn van FADleden en aangeslotenen bij FlightLevel. De opkomst was redelijk goed en het was erg gezellig. De kwaliteit van de snert was voortreffelijk!
Natuurlijk ontbrak het niet aan sterke verhalen en zo’n middag is ook goed om elkaar wat beter te leren kennen en vliegervaringen te delen!

Eenieder liet zich de snert goed smaken !


15-02-2023


Martijn de Jong behaald MLA Class Rating bij Flightlevel !


Op 15 Februari is Martijn de Jong geslaagd voor zijn MLA class rating, de eerste leerling bij Flightlevel die deze mijlpaal bereikt heeft. Van harte gefeliciteerd Martijn and many happy landings !

08-02-2023


Instapdag op 25 Februari: Maak een introductievlucht !


Kies het luchtruim met één van onze ervaren instructeurs!
Zaterdag 25 februari organiseert vliegschool Flightlevel een 'instapdag' op vliegveld Drachten. Het programma duurt van 10:00-15:00 uur. Je krijgt uitgebreide informatie over de opleidingsmogelijkheden tot de verschillende vliegbrevetten en alles wat daarbij komt kijken. Na de lunch, die is inbegrepen, maak je vervolgens een introductievlucht in één van ons vliegtuigen. Altijd al graag een brevet willen halen of gewoon dit een keer ervaren? Meld je dan aan via email: info@flightlevel.eu
Kosten €150,- per persoon.
Mocht je na deze ervaring zo enthousiast zijn geworden dat je voor een opleiding bij Flightlevel kiest, worden de kosten voor deze instapdag in mindering gebracht op de opleidingskosten.
We zien je graag op zaterdag 25 februari!!

28-11-2022


Tijdelijk laagvlieggebied Oefening Orange Bull


Ten behoeve van de oefening Orange Bull is er in week 49 en week 50 een tijdelijk laagvlieggebied ingesteld.

Hieronder een link naar de PDF met daarin alle informatie:

28-11-2022


Vliegveld Drachten in het nieuws


Interview met de kwartiermaker in de LC..

Fotoverslag Algemene Ledenvergadering in Tjalleberd


Op 23 November werd in de Streek in Tjalleberd een algemene ledenvergadering gehouden.Tijdens de vergadering werd door Erik Lagerweij, de kwartiermaker van de gemeente Smallingerland, een toelichting gegeven over het proces en de voortgang.

23-11-2022

21-11-2022


Ledenvergadering Flight Association Drachten


Op 23 November wordt in Tjalleberd een ledenvergadering gehouden in de Cafe de Streek, Aengwirderweg 240, Tjalleberd, start om 19:30, met als gastspreker Erik Lagerweij, de kwartiermaker van Vliegveld Drachten.


AOPA Nieuws


De AOPA houdt op 25 maart 2023 haar algemene ledenvergadering, meer informatie hierover op de AOPA site,

https://www.aopa.nl

Op 1 Juli 2023 wordt de AOPA Fly in georganiseerd.


24-10-2022


Vliegveld van 9 tot en met 15 november 2022 door militaire operatie tijdelijk gesloten


Vanaf 9 t/m 15 November 2022 zal het vliegveld tijdelijk gesloten zijn vanwege een militaire oefening "Falcon Autumn". Er is dan ook geen toegang mogelijk tot het terrein inclusief het havengebouw en de hangars.

Zie voor meer informatie de brief die namens de Stichting Vliegveld Drachten gestuurd is aan onze vereniging.

22-24-07-2022


Verslag vliegtrip Douzy


Op 22 juli j.l. vertrokken we voor een paar dagen naar Douzy. Aanvankelijk zouden er vanuit de VCF nog 3 vliegtuigen met 5 personen meegaan, maar dat werd helaas afgezegd. Dus bleef het bij 3 ingeschreven toestellen: PH-PJO, PH-4B3 en PH-REP. Maar pech sloeg toe voor we zouden starten waardoor de PH-REP achter moest blijven.

Vanuit EHDR vlogen we naar EBZW (Zwartberg) en daar vandaan naar LFSJ (Sedan-Douzy). Zaterdag 23 juli vlogen we rechtsreeks aar LFGF (Beaune). Doel was een bezoek te brengen aan het Chateau de Savigny waar 9 collecties zijn met onder meer 90 jachtvliegtuigen, 150 motoren en 40 Abarth’s. De moeite waard! Het vervoer erheen en terug was wel een uitdaging: taxibedrijven lieten het afweten. Gelukkig was er een zeer vriendelijk lid van de plaatselijke vliegclub die ons er naar toe bracht, de terugreis werd verzorgd door twee bedienden van het plaatselijke restaurant…. Van Beaune vlogen we naar LFQB (Troyes), om daarnavia LFGS (Longuyon) weer naar LFSJ te gaan. Op LFGS troffen we een ultralight helikopter aan, deDynali H3 Sport (zie: https://www.youtube.com/watch?v=pHKZ77ihP6UJan Zijlstra, Henk Emmens, Piet Smid en Harm Zwanenburg.Zondag 24 juli vlogen we eerst naar LFGW (Verdun) om te tanken. Bij vertrek op LFSJ gebeurde wel een ‘dingetje’. We gingen backtracken. Dat werd uiteraard vooraf duidelijk gecommuniceerd via de radio. Maar toch bleek iemand, zonder daarover iets via de radio te hebben gezegd, te gaan landen. Dus halverwege de baan maar even naar de kant om de man te laten landen, vriendelijk gezwaaid en verdergegaan… Vanuit LFGW begon de terugreis via EDRM (Traben-Trarbach) en EDLS (Stadtlohn). Eind van de middag landden we (met in totaal ongeveer 12 vlieguren op de teller) weer veilig op EHDR. Het was een geweldig leuke trip met mooi vliegweer. Maar het was ook weer leerzaam vanwege onder meer de verschillende veldjes op verschillende hoogtes en de radiocommunicatie met verschillende instanties in België, Frankrijk en Duitsland. En het was heel gezellig!!

Na de lunch vlogen we door naar Koblenz en dronken een biertje op een zonovergoten terras met uitzicht over het vliegveld en de Moezel aan de andere zijde.

’s Avonds genoten we van een goed diner in het mooie en drukke centrum van Koblenz. We waren van plan om zondag via Spa en Seppe terug te vliegen naar Drachten.

Een regenzone verhinderde dat echter. Daarom vlogen we via Meschede en Stadlohn en kwamen in de middag weer zonder problemen op EHDR aan.

07-07-2022

Veel belangstelling open dag Vliegveld Beek in Limburg

07-07-2022


EHDR-EHTW met Piet Smid


Twee weken geleden maakten Piet Smid en ik een mooie trip naar Twenthe Airport. Het was een mooie woensdagmiddag, na de PH-PJO uit de hangaar gehaald te hebben vlogen we over protesterende boeren langs de A7.


Al snel doemde Twenthe Airport op

On final zagen we drie Alitalia toestellen die hier nog steeds staan opgeslagen.

Weer met beide voeten op vaste grond...

Na onze gastvrije ontvangst en een onsuccesvolle poging om een rondleiding te krijgen, besloten we de terugreis te aanvaarden. Tijdens take off nog even de sloopkisten gespot...

In de lucht besloten om nog maar even een ommetje te maken via Lemmer en Joure.

Veel te snel kwam EHDR weer in zicht, Piet bedankt voor deze mooie vlucht !

Alfred Kuiken


30-05-2022


Demodag JMB Aviation 11 Juni

15-05-2022


Smallingerland pakt door met vliegveld Drachten


De gemeente Smallingerland ziet toekomst in vliegveld Drachten. Een kwartiermaker mag de komende tijd handen en voeten aan alle ideeëngeven. Zie voor meer informatie de link naar het artikel op waldnet.


15-05-2022


Reisverslag Piet Smid en Harm Zwanenburg: Frankrijk


Om weer eens aan leden, leerlingen en vliegers te laten zien hoe leuk het is om een vliegtripje te maken een kort verslagje van Harm en Piet die woensdag 4 mei ’22 naar Frankrijk vertrokken en maar liefst 13 vliegveldjes in 2 dagen bezochten (Drachten (EHDR) meegerekend 15).

Klik op de link voor het hele verslag:


09-05-2022


Fly In op EHDR goed bezocht


De Fly In op EHDR op 7 mei is goed bezocht. Bezoekers van andere vliegvelden en uit de wijde omgeving van Drachten bezochten het veld. Het weer werkte met name in de middag goed mee.


Een foto impressie: (klik op de foto's voor een versie op ware grootte)

Na een goed geslaagde Fly in een mooie afsluiting met een heerlijke barbecue. Alle betrokkenen bedankt voor de organisatie en leden voor de aanwezigheid. Voor herhaling vatbaar !


AOPA Fly In op vliegveld Beek


Maastricht Aachen Airport(EHBK)is een gecontroleerd vliegveld,waar je misschien nog niet eerder bent geweest.DeAOPAFly-In is dé ideale gelegenheid om kennis te maken met deLimburgseluchthaven.


Leden van AOPA* kunnen aan de Fly-In deelnemen.Je betaalt als lidgeen landingsgeld en afhandelingskosten!


Opgeven via deze link

05-04-2022


Fly-in EHDR op 7 mei a.s.

24-01-2022


Vliegveld Drachten kan blijven voortbestaan


In 2020 besloot de gemeenteraad Smallingerland al dat het vliegveld van Drachten als vliegveld blijft bestaan en het de kans krijgt zich verder te ontwikkelen voor de lichte luchtvaart en bedrijvenvestiging.

Een jarenlang slepende kwestie waar nu eindelijk een positief besluit voor de vlieg gerelateerde partijen van wordt verwacht.

De betrokken partijen bestaande uit een 9 tal bedrijven hebben de krachten gebundeld onder de naam “Vrienden van EHDR” en bieden deze week de gemeente een plan aan. Het plan is samen met de gemeente tot stand gekomen en voorziet er tevens in dat het vliegveld de gemeente geen geld meer gaat kosten. De genoemde partijen staan hiervoor garant.

Het plan voorziet o.a. in de bouw van hangaar – werkplaatsen, hangaar woningen, horecavoorziening, camperplaatsen en ruimte voor evenementen.

In het plan is tevens gekeken naar het eerder gepresenteerde woningen plan. Een ingeschakelde stedenbouwkundige ziet dat in zijn onderbouwing als onhaalbaar.

Het behoud van het vliegveld betekend het behoud van iets unieks, iets wat anders verloren zou zijn gegaan. Bovendien zorgt het vliegveld voor specifieke werkgelegenheid, educatie en recreatie , iets wat zeer welkom is in de gemeente Smallingerland en Drachten. Momenteel zijn er 10 vliegbedrijven actief, 2 vliegverenigingen samen goed voor ca 150 leden en 5 arbeidsplaatsen. Er staan 40 kleine vliegtuigen. De groei in werkgelegenheid wordt in de komende 5 jaar geschat op 20 .