_20A4645
_20A4398
LOGO-MAIN-SLIDER
picture-2600
Jonkman

Doelstelling


Het stimuleren, ontplooien en coördineren van luchtvaartactiviteiten


Flight Association Drachten is er voor iedereen en heeft een brede doelstelling
waarin de belangen van de leden worden behartigd voor alles rondom het
vliegen op vliegveld Drachten in de ruimste zin van het woord, waaronder
vliegopleiding en training (theorie en praktijk), hangaar faciliteiten / bouw,
het bieden van technische onderhoudsmogelijkheden.

Daarnaast mogelijkheden vliegtuig zelfbouw, educatie in samenwerking met scholen, excursies, evenementen, maar ook de vertegenwoordiging naar overheidsinstanties, gemeente en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om al deze activiteiten op het vliegveld in Drachten mogelijk te maken en houden.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het:


1. Verenigen van belangstellenden en beoefenaars van de recreatieve luchtvaart, zoals **GA, **MLA en motorzwevers, en van particuliere enbedrijfsmatige activiteiten.


2. Aanknopen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen en instanties in binnen en buitenland, welke een gelijksoortige of aanverwant doel nastreven met name de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart en de Aircraft Owners & Pilots Association.


3. Onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstanties en andere instellingen: eventueel bijdragen in het onderhoud van terreinen, navigatie en communicatie hulpmiddelen en andere faciliteiten, die nuttig zijn voor het uitoefenen van de recreatieve luchtvaart.


4. Organiseren van luchtvaartdemonstraties. Het organiseren van en deelnemen aan zowel nationale als internationale wedstrijden en kampen


5. Organiseren van lezingen, voordrachten, excursies en bijeenkomsten.


6. Organiseren en deelnemen aan internationale uitwisselingen.


7. Het aanwenden van alle nuttige middelen welke bevorderlijk zijn voor de realisatie van de doelen van de vereniging.


8. Het bijdragen in of exploiteren van een eigen toestel voor verhuur en lesdoeleinden.